Amb una representativitat del 76,25% -suma de tots els sindicats favorables- s’ha signat el pacte de préstecs sense cap modificació de les ja comentades al darrer comunicat. 1) Per a préstecs nous: Euribor -0,50 (sense clàusula sòl) 2) Per als préstecs vigents: possibilitat d’acollir-se a un tipus d’interès fix segons detall, depenent del temps pendent d’amortització: Fins a 20 anys 1,10% Fins a 25 anys 1,15% Fins a 30 anys 1,20% Podran acollir-s’hi tots els empleats que tinguin un o diversos préstecs  per compra de primer habitatge, formalitzant un contracte de novació privat sense cap despesa. Per a préstecs...
Llegeix més...