:: Sindicat català i de classe

La Confederació Sindical Catalana (CSC) és un sindicat nacional i de classe (agrupa treballadors/es de tots els sectors productius). La condició de nacional fa que no estigui lligada, per tant, a cap sindicat estatal. Per la CSC és bàsic que els Països Catalans siguin reconeguts no només de fet, sinó també de dret, com a marc normal de relacions laborals i que aquestes (convenis, lleis, pactes laborals, formació, seguretat social…) es decideixin i negociïn el més a prop possible del treballador, als Països Catalans, i no a Madrid o París.

:: La primera força d’obediència nacional

La CSC és actualment la primera força sindical d’obediència nacional, i agrupa afiliats/des i delegats/des sindicals d’arreu del territori i de diferents sectors, obtenint especial incidència a comarques com el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, La Garrotxa, El Maresme, La Selva o El Garraf, Barcelonès, Alt Empordà, Baix Llobregat, etc… i a sectors com ensenyament, aigües, banca, metall, administracions públiques, químiques, universitats, assegurances, neteja urbana, gestió informàtica…

:: El model sindical

La CSC es declara com un sindicat laic, independent, democràtic i participatiu. Impulsa un model sindical que dóna una importància transcendental a les seccions sindicals (els afiliats del sindicat a l’empresa) per a que s’organitzin i tinguin plena autonomia i decisió dins l’àmbit de la seva empresa, doncs ells són els qui millor coneixen el seu lloc de feina.

:: Relacions amb altres sindicats

La CSC manté relacions d’intercanvi i de col·laboració mútua amb els bascos ELA i LAB, el gallec CIG, el sard CSS o el cors STC.

A nivell mundial la CSC forma part del Comitè Executiu de la Plataforma de Sindicats de Classe de Nacions Sense Estat (PSCNSE) i és membre de la Federació Sindical Mundial. En el camp de la cooperació internacional, la CSC desenvolupa projectes amb sindicats colombians (Fensuagro i Sintraunal), equatorians (Fenocin) i bolivians (CSUTCB).

:: Per la defensa dels teus drets

Els serveis sindicals que t’oferim

 • Atenció a l’afiliació i delegats/des amb visites i tramesa de publicacions
 • Informació laboral i sindical: convenis, prestacions, seguretat social, prevenció de riscos…
 • Assistència lletrada i defensa davant els conflictes laborals i administratius
 • Representació en la negociació col•lectiva per a defensar els interessos de l’afiliació i millorar les condicions laborals
 • Cursos de reciclatge de formació professional
 • Formació als nostres representants sindicals
 • Assessorament fiscal en conflictes col•lectius o individuals
 • Punt d’informació laboral juvenil
 • Suport a la dona
 • Atenció als nounvinguts/des

:: Per una altra manera de fer sindicalisme

Vivim un moment de crisi del sindicalisme, ancorat als vells models industrials i monopolitzat per maquinàries gestores de béns públics, més preocupades d’assegurar-se la seva supervivència i pactar rebaixes quan cal amb els govern de torn, que en treballar sindicalment com a organitzacions de i per als treballadors catalans/es. Però el sindicalisme segueix sent necessari i hem de saber trobar la resposta adequada i contundent a les creixents desigualtats en les condicions de treball, la precarització, la marginació, l’alta sinistralitat, l’atur, la indefensió o la sobreexplotació. Per la CSC un element clau és la importància de les seccions sindicals, un element de participació, debat i pressió de l’afiliació al centre laboral important que pot garantir que els mecanismes de representació funcionin. Apostem a fons per donar també una dimensió més social al sindicalisme, implicant-lo en la defensa del territori, de la llengua i dels drets dels col•lectius socials més precaritzats dels Països Catalans.

:: Per un espai laboral català

La CSC reivindica un marc propi de relacions laborals com a sindicat de país. Un espai laboral basat en dos principis: El de proximitat, adequant normatives i institucions a la nostra societat, i el d’identitat com a element clau del nostre espai socio-econòmic.

Així, reivindiquem i promovem:

 • Competències legislatives en pensions, salari mínim o calendari laboral
 • Competències plenes en ocupació, formació i immigració
 • Un sistema català de Seguretat Social amb caixa pròpia
 • L’adequació dels marcs de negociació col•lectiva al nostre àmbit territorial
 • Canviar el sistema fiscal que perpetua un espoli social contrari als interessos col.lectius
 • Uns serveis públics de qualitat com a vertebradors d’aquest espai

Aquesta ha de ser la nostra aportació, actuant localment per incidir globalment. Perquè només així és possible un mon de pobles lliures i dels treballadors/es.