Secció sindical CSC al Grup Banc Sabadell

Local de la Secció sindical de la CSC al Grup Banc Sabadell

Local Secció sindical a Sabadell:

Horta Novella, 23. Sabadell 08201
Extensions: 30216-39805
Correu electrònic: csc_bs(@)gmx.com