XII Conveni col·lectiu de Banca
Compensació Festius Treballats 2014
Acord AEB i sindicats (excepte CSC) sobre eleccions sindicals 2015
Protocol Fusió BS-BA
Acord de suspensió ERTE de 27/09/13
Assegurament de Previsió Social dels col·lectius A i A1(Pla de Pensions Empleats Banc Sabadell)
Pacte d’homologació condicions laborals Banc Sabadell – Banco Atlantico
Pacte d’homologació condicions laborals bancs Asturias i Herrero
Acord beneficis socials Banco Urquijo
Condicions socials subrogació Banco Guipuzcoano
Acord modificació jornada laboral
Acord col·lectiu prejubilacions Banc Sabadell
Pacte homologació condiciones Banco de Sabadell -Solbank, SBD, Sabadell Banca Privada i filials participades
Préstecs immobiliaris empleats/des Banc Sabadell
Acord mesures conciliació vida personal i familiar
Acord Pla igualtat efectiva homes dones Banc Sabadell
Homologació conceptes retributius
Condicions socials subrogació CAM
Acord traspàs Lindorff
Pacte beneficis socials
Pacte dret retorn i condicions laborals Banc sabadell per a empleats de Bancaseguros
Pacte de festius
Acta final període consultes acomiadament col·lectiu Banc CAM
Acord Condicions Socials i Subrogació empleats oficines de Catalunya i Aragó del BMN
Pacte nivells mínims i substitució d’exàmens per capacitació
Pacte condicions BS3
Pacte conceptes retributius
Reglament del Pla de Pensions dels empleats del Grup Banc Sabadell