• Hem signat l’acord de modificació de la jornada laboral (dissabtes festa – sí, també són nostres – i reducció de les hores efectives de treball)
  • Hem signat el pacte d’igualtat efectiva entre homes i dones (amb importants beneficis respecte la llei d’igualtat)
  • Hem signat l’acord de conceptes retributius (s’ha aconseguit que el banc pagui el deute històric per canvi de devengo i les pagues de beneficis es comencen a cobrar des del gener del mateix any)
  • Hem signat el pacte col·lectiu de nivells mínims i substitució d’exàmens per capacitació (escurçant el temps per canvis de nivell d’administratius i garantint nivells que el CCB no contempla)
  • Gràcies a les gestions efectuades pels i les nostres representants amb l’empresa, es va aconseguir la pròrroga de la garantia del portàtil HP, que se’ns va regalar pel 125é aniversari, fins al 30 d’abril de 2010.
  • Amb l’ajuda de la nostra afiliació i simpatitzants, hem aconseguit minvar la repercussió negativa de la implantació de la nova operativa d’internacional i operacions amb el SIBIS, amb reunions d’alt nivell amb els responsables d’Organització.
  • Hem guanyat la demanda interposada contra el banc per afiliats de Banca d’Empreses per la supressió unilateral del complement C-10, amb el reconeixement del dret al seu cobrament fins al final de la vida laboral.
  • Hem continuat amb la nostra filosofia de proximitat als empleats, donant suport a tots els empleats i fent les gestions necessàries per a la solució dels problemes.
  • Les aportacions econòmiques que l’empresa fa a tots els sindicats pel seu funcionament, en el nostre cas, tal i com marca el nostre reglament intern, han estat destinades a diferents projectes socials i de cooperació.