:: Qui som?

Som el sindicat català i de proximitat!
La CSC no té cap mena de lligam orgànic amb partits polítics o sindicals estatals i participa en àmbits sindicals internacionals representant el nostre país. Des de la Confederació Sindical Catalana (CSC) reivindiquem un espai laboral i social català basat en la defensa dels interessos dels treballadors i la nostra realitat nacional. Tenim relacions i protocols de cooperació amb sindicats d’altres Nacions sense estat de l’Estat espanyol (ELA i LAB al País Basc i CIG a Galícia).

:: Com ens organitzem?

Nosaltres decidim perquè som independents!
Ningú ens condiciona a l’hora de prendre decisions, atès que el nostre model sindical es basa en principis democràtics i assemblearis, sense dependre d’ordres superiors que puguin contradir allò que l’assemblea ha decidit. Ens regim, també, pel codi ètic, els organismes interns de la  Confederació Sindical Catalana i la seva Declaració de principis.

Tots som empleats!
Defensem els interessos de tots els treballadors i les treballadores del Grup Banc sabadell, independentment de la seva categoria professional.

:: A prop teu, atenció de proximitat

La nostra implantació a tot el territori de Catalunya ens permet assessorar-te amb agilitat i eficàcia. Els nostres delegats i delegades compaginen la seva tasca sindical amb la feina al centre del treball. Aquest fet ens capacita per a conèixer la realitat quotidiana. Compartim el mateixos problemes que tothom i treballem per la defensa dels interessos del conjunt del i les treballadores.  Som a prop teu!

:: Ajudem les famílies nombroses

Només cobrem mitja quota als afiliats que tinguin al seu càrrec família nombrosa i ho puguin acreditar mitjançant certificat de la Generalitat.

:: Els serveis que us oferim

Defensa jurídica i laboral dels nostres afiliats/des
Disposem d’un equip d’Acció sindical i d’uns Serveis jurídics propis:


:: Què fem amb les subvencions que atorga l’entitat?

Les aportacions econòmiques que l’empresa fa a tots els sindicats pel seu funcionament, en el nostre cas, tal i com marca el nostre reglament intern, es destinen a diferents projectes socials i de cooperació de la CSC.