Eleccions sindicals
– Guia pràctica d’eleccions sindicals (descarrega)
– Guia breu d’eleccions sindicals (descarrega)

Models de petició
– Acta de constitució de secció sindical a l’empresa (descarrega)
– Comunicació a l’empresa de la constitució d’una secció sindical (descarrega)
– Comunicació a l’empresa del nomenament de delegats sindicals (descarrega)
– Acta de constitució d’un comitè d’empresa (descarrega)
– Acta de reunió d’un comitè d’empresa (descarrega)
– Comunicat d’assemblea per a l’empresa (descarrega)
– Comunicat a l’empresa que els delegats o els membres del comitè d’empresa han estat convocats a una reunió (descarrega)
– Comunicat a l’empresa que un delegat o un membre del comitè d’empresa ha estat convocat a un curs (descarrega)
– Descarrega tots els models (descarrega)

Acció sindical i mobilització
– Guia bàsica de representació sindical (descarrega)
– 2011- Reforma del sistema públic de pensions: desmuntant l’estat del benestar (descarrega)
– Negociació col·lectiva i mobilització (descarrega)
– 10 preguntes i respostes a la vaga general (descarrega)

Documents diversos
– Graus de consanguinitat i afinitat (descarrega)
– Conceptes bàsics sobre la prestació per desocupació (descarrega)
– El salari i la nòmina (descarrega)
– Diccionari laboral (descarrega)
– Com actuar davant d’un acomiadament (descarrega)
– Consells bàsics a l’àmbit laboral (descarrega)
– Permisos, llicències i altres drets (descarrega)
– Legislació serveis a la llar (descarrega)