• Continuar amb la nostra filosofia de proximitat amb la plantilla, donant suport en tot moment i fent les gestions necessàries per a la resolució de problemes.
  • Continuar insistint en la qüestió del control de les hores extraordinàries.
  • Continuar lluitant contra l’excés de carregues de treball que pateix la major part de la plantilla i amb uns pressupostos cada cop mes inabastables.
  • Continuar tenint especial cura de la salut de la plantilla i continuar lluitant per l’eradicació dels factors de riscos psicosocials.
  • Continuar treballant per democratitzar el flux d’informació i per l’establiment d’una unitat d’acció sindical basada en els interessos del conjunt de la plantilla, defugint els interessos particulars o qualsevol mena de connivència amb l’empresa.