Hem defensat els drets laborals de les treballadores i treballadors del Banc mitjançant l’actuació del nostre servei jurídic i el nostre equip d’acció sindical.

Continuarem desenvolupant aquesta tasca, situant per davant de tot els interessos del conjunt de la plantilla.

Hem signat diversos acords i pactes que han millorat les nostres condicions laborals i socials:

  • Acord pel manteniment de les condicions de Conveni de Banca i les millores BS de les empleades i empleats traslladats a BSOS i la clàusula de retorn.
  • Acord per la modificació del reglament del Pla de Pensions per a la transformació voluntària dels partícips dels col·lectius A i A1 al nou col·lectiu G.
  • Acord per a la compensació de la formació MIFID II.
  • Acord per modificar els préstecs immobiliaris de les empleades i els empleats.
  • Signatura de l’Acord d’Igualtat entre dones i homes