La Intersindical-CSC, som el sindicat català:

  • Amb un model sindical de contrapoder als centres de treball i democratitzador en l’àmbit sindical.
  • Sense cap lligam orgànic amb partits polítics ni sindicats estatals.
  • Fortament connectats amb les treballadores i treballadors del banc i amb el país.
  • De la mateixa manera que la majoria de la societat catalana, apostem fermament per la indepen-dència del nostre país, en forma de República.
  • Per un nou país més democràtic, socialment just, lliure de corrupció i amb una legislació laboral que afavoreixi els interessos de totes les treballadores i els treballadors.

La nostra secció sindical:

  • Nosaltres decidim perquè som independents!
  • El nostre model sindical es basa en principis democràtics, d’arrel assembleària.
  • Defensem els interessos de totes les treballadores i treballadors independentment de la seva categoria professional.
  • Sense alliberats sindicals a temps complet, treballant al vostre costat, amb serveis jurídics propis.