Foto: agències

Foto: agències

L’advocat general del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), Yves Bot, dictaminà el passat desembre que el mètode de càlcul de les pensions d’incapacitat que preveu la legislació espanyola vulnera la normativa comunitària perquè penalitza els treballadors a temps parcial i discrimina així indirectament a les dones.

El dictamen de l’advocat general respon a un litigi contra la seguretat social iniciat per una treballadora espanyola que el 2010 va sol·licitar una pensió d’incapacitat. Havia cotitzat 39 anys, dels quals només durant 3 anys i 10 mesos va treballar a temps parcial i durant tres no va exercir cap activitat professional. La seva pensió per incapacitat permanent es va fixar en el 55% de la base reguladora mensual, que ascendia a 347 euros. La interessada va recórrer al·legant que la base reguladora de la seva pensió havia de ser de 763 euros. El litigi ha acabat davant el Tribunal de Justícia de la UE.

L’advocat general assenyala que el mètode de càlcul establert per la llei espanyola “causa un desavantatge als treballadors que hagin exercit una activitat a temps parcial durant el període immediatament anterior a una interrupció de l’abonament de les seves cotitzacions al règim de seguretat social”.

Bot subratlla també que, tot i que la llei espanyola s’aplica indistintament als treballadors i a les treballadores i que, per tant, no estableix discriminacions directament basades en el sexe, sí que introdueix una discriminació indirecta contrària a les normes de la UE. El motiu és que el mètode de càlcul de la pensió “pot perjudicar a un nombre molt més gran de dones que d’homes, ja que el percentatge de treballadores a temps parcial és molt més gran que el de treballadors del mateix col·lectiu”.

Segons l’advocat general, en una situació com la de la denunciant “el mètode condueix a reduir la quantia de la pensió d’incapacitat permanent d’una manera desproporcionada respecte a les cotitzacions abonades per l’interessat al llarg de tota la seva carrera professional”. Així, l’afectada “va treballar a temps parcial durant 3 anys i 10 mesos, el que representa una part mínima de la seva carrera professional, desenvolupada durant aproximadament 39 anys”.

La decisió afegeix que el mètode “no pot justificar-se en virtut d’un factor objectiu basat en la naturalesa contributiva del règim de seguretat social i del necessari respecte del principi de proporcionalitat”.

Les opinions de l’advocat general no vinculen al Tribunal de Justícia, encara que aquest sol seguir les seves recomanacions en el 80% dels casos. Els jutges comencen ara a deliberar i la sentència final es dictarà en els pròxims mesos.

Font: agències