Aturem el TTIP, recuperem la democràcia i revertim el poder de les multinacionals.

Aturem el TTIP, recuperem la democràcia i revertim el poder de les multinacionals.

La responsable de l’Àrea Internacional del sindicat basc ELA, Laura González de Txabarri desgrana en aquest article d’opinió algunes de les greus conseqüències que pot implicar l’Acord de Lliure Comerç i Inversió entre la UE i els EUA.

Fa un any que la UE i els EUA van començar les negociacions per a un Acord de Lliure Comerç i Inversió, conegut com a TTIP. Aquest Acord, negociat en secret, poc té a veure amb un acord comercial tradicional. El seu objectiu declarat va més enllà de l’eliminació d’aranzels i de l’obertura de mercats. El seu objectiu principal és l’eliminació de les “barreres” reguladores, dit d’una altra manera, acabar amb les normes socials i mediambientals que constitueixin “barreres” a la llibertat de comerç i d’inversió i es “interposin” en el flux transatlàntic.

Estem parlant de normes sanitàries i de seguretat alimentària (com a restriccions sobre transgènics), de normes laborals (com a Convenis Col·lectius), de normes sobre ús de substàncies químiques tòxiques (com el marc reglamentari europeu per a gestió de substàncies químiques REACH), de lleis de protecció de dades, etc. Tot un patrimoni normatiu i de drets que s’ha anat conquistant al llarg del temps i es vol eliminar amb l’excusa del lliure comerç.

Un dels continguts més preocupants que s’està negociant en el TTIP és el Procediment de Resolució de Conflictes entre Inversors i Estats, conegut com a ISDS. És un procediment que preveu la creació de tribunals privats, aliens a la justícia ordinària, davant els quals els inversors estrangers (qualsevol empresa multinacional) podran demandar a un Estat per reclamar per les pèrdues de beneficis derivades de decisions adoptades per aquest Estat en matèria de política pública.

Aquest tipus de procediments han estat ja inclosos en molts acords comercials, i la seva utilització per part de les multinacionals per atacar normes de protecció de la salut, del medi ambient, laborals, etc. no s’ha fet esperar. Que se sàpiga, s’han presentat més de 500 demandes contra almenys 95 països. Entre elles és conegut el cas de la tabaquera Philip Morris que reclama al govern australià milers de milions de dòlars com a indemnització per les pèrdues derivades de la norma que a Austràlia prohibeix la publicitat en els paquets de cigarrets. És també el cas de l’empresa francesa Veolia que va demandar al govern egipci perquè, entre altres qüestions, els seus marges de benefici es van veure reduïts per l’aplicació d’un salari mínim al país.

Aquest procediment, que constitueix un atemptat en tota regla contra la democràcia, ha generat gran preocupació i una creixent crítica per part de diferents grups i organitzacions. Aquesta circumstància va forçar a la Comissió Europea a anunciar la suspensió de les negociacions entorn de l’ISDS i a dur a terme una consulta pública sobre el mateix. El termini per a la consulta va concloure al juliol i es van rebre entorn de 150.000 respostes que encara no han estat valorades.

Però, malgrat la gran reacció suscitada per la consulta i al previsible alt nombre de respostes crítiques, gens sembla indicar que sigui intenció dels negociadors renunciar a l’ISDS. Probablement hagi estat una operació de “rentat de cara”, amb la finalitat de neutralitzar les crítiques al caràcter secret del procés i introduir algun retoc cosmètic.

Juntament amb l’ISDS altre element central del projecte polític que és el TTIP és el de la cooperació reguladora. A instàncies del govern nord-americà, la Comissió Europea ha proposat la creació d’un Consell de Cooperació Reguladora, compost pels responsables de les agències reguladores més importants de la UE i dels EUA, que s’encarregaria de controlar totes aquelles normes d’aplicació general, ja vigents o en tràmit d’elaboració, que poguessin tenir un impacte significatiu en el comerç internacional.

Per a això, el Consell tindrà en compte la valoració de les parts interessades, principalment grups de pressió empresarials. En la pràctica, s’atorgaria a les empreses no només el poder d’anar en contra de normes ja existents, sinó el d’influir en el procés d’elaboració de noves normes per eliminar tot allò que perjudiqui o limiti les seves activitats comercials.

On queda la sobirania dels Parlaments? On queda la democràcia? La idea està clara: les normes no poden suposar un obstacle per a “el negoci” i per a això es creen tribunals privats que s’encarregaran de sancionar als governs que les apliquin, consells que controlaran les lleis existents i les noves en tràmit d’elaboració a fi d’evitar que limitin d’alguna manera “el negoci” d’alguns.

És molt el que està en joc. Les elits econòmiques de tots dos costats de l’Atlàntic fa anys que estan dissenyant aquest projecte polític i de classe que busca revertir totes les conquestes socials encara vigents i crear un escenari de desregulació total on les grans corporacions puguin fer-hi la seva a plaer.

Malgrat el secret de les negociacions, malgrat la immensa labor de lobby dels grups empresarials, malgrat la propaganda oficial, a poc a poc la resistència va creixent.
Cada vegada som més les organitzacions i moviments que ens oposem a aquest acord tant a Europa com en els EUA, perquè cada vegada més gent és conscient de les repercussions que el TTIP tindria en les seves vides.

Aturem el TTIP, recuperem la democràcia i revertim el poder de les multinacionals. Les persones i el planeta estem per davant dels beneficis corporatius.