Ara que s’està finalitzant la implantació del control horari és moment de fer-ne un primer balanç.

No és un bon sistema!

Intersindical-CSC ja ho vam manifestar en el moment de no signar-ho. Ara hi ha queixes fins i tot de sindicats signants.

El model declaratiu no és un bon format perquè trasllada la responsabilitat sobre els empleats. Els empleats ho ha resolt de diferents maneres, però ens sembla que en pocs casos s’està rebaixant les hores que s’estan allargant les jornades. De fet és difícil quan les càrregues de feina no són ajustades a la jornada oficial que tenim, ni a Oficines ni a Centres Corporatius. Ara se li afegeix l’estona dedicada a enregistrar la jornada. Amb pics d’accés a les 15 hores que el sistema no suporta. Tornem a reclamar que les càrregues siguin ajustades a la jornada.

Nosaltres proposàvem un altre tipus de registre més efectista, més real i que no tot el control/obligació/pressió recaigués sobre l’empleat. De fet el Banc té sistemes per saber qui està connectat o no i molta part de l’activitat que fa. Podia fer un control diferent.

De fet, aquesta és una dada rellevant, junt amb el fet que el pacte en el marc de negociació del conveni col•lectiu i l’acord BS inclouen el concepte de temps de treball efectiu. Això és un gol per l’escaire, doncs sota aquesta premissa el Banc està intentant incorporar el concepte que tot moment que no estàs fent una cosa concreta no estàs treballant.

Això no és així de cap manera!

Tot el temps que estem dedicant a la feina és efectiu i els 10 minuts de marge que es van afegir a l’acord només poden ser per coses directament personals, com atendre una trucada personal o similars.

La nostra recomanació és no cedir a les pressions i enregistrar la realitat de la jornada realitzada, o en el seu defecte enregistrar sempre la quantitat d’hores realment fetes.
Ens amoïna les penalitzacions derivades del registre de jornada.

Recordeu que hi ha la bústia de denúncies mijornada@bancsabadell.com. I si no us genera prou confiança, podeu canalitzar-les a través nostre.

Dempeus per la defensa dels nostres drets!
Secció sindical de la Intersindical-CSC al Banc de Sabadell