El passat 10 d’abril en una Comunicació Interna, el Banc ens va comunicar que en la nòmina d’aquest mes d’abril s’abonarà la participació en beneficis corresponent al resultat de l’activitat d’explotació (RAE) 2018, segons estableix el Conveni Col·lectiu de Banca.

El resultat ha estat d’un increment del 106,2%. Segons Art. 23 del conveni ens corresponen 6 1/4 de paga.

D’aquests 6 quarts de paga hem de descomptar 1/4 de paga que ja tenim consolidat i que estem percebent de forma prorratejada mensualment (B.11 PARTIC. EN BENEF. XXII CCB en les nòmines).

El personal que tingui complements de les fusions CAM, BMN, etc. haurà de descomptar l’import anual d’aquests complements, compensables i absorbibles, COMPLEMENT BMN o COMPLEMENT CAM, i si queda un import positiu, s’haurà de restar també l’import de la millora voluntària B.50 per qui en tingui.

Qui tingui només B.50 haurà de descomptar-lo igualment.

Aquests conceptes podeu visualitzar-los en la fitxa de Salari Anual que tenim a la nostra Intranet i són els que teníem a 31.12.2018.

Des de la iNTERSINDICAL-CSC demanem al Banc que faci l’abonament total per a tothom, sense que tingui en compte els altres conceptes, ja que no provenen de salaris per participació en beneficis.

Intersindical-CSC – Secció Sindical Banc Sabadell

Dempeus per la defensa dels nostres drets!