Article d’opinió de Marc Faustino, assessor laboral i membre del Secretariat Nacional de la Intersindical-CSC

La proposta de contracte únic, sense indemnització per acomiadament, sense quotes de seguretat social i fons de capitalització individual en mans de la banca privada és una regressió més dels drets de la classe treballadora.

La classe treballadora som víctimes de la manca de polítiques públiques (educatives, d’ocupació, etc.) i de la definició d’un model de producció de baix valor i d’ús fraudulent del factor treball.

Implantar el model nòrdic de flexiseguretat sense un Estat que ho garanteixi i sense un empresariat seriós que ho apliqui és inviable tant a l’Estat espanyol com a la República Catalana.

La Intersindical-CSC defensem una cultura democràtica del treball que reconegui la capacitat de negociació de les condicions de treball dins de les empreses.

Un model actiu d’intercanvi d’informació que elimini les imposicions unilaterals de condicions de treball que ataquen la seguretat de fer una feina de qualitat.

La classe treballadora està més necessitada de respecte que de menjar. Que la participació democràtica no desaparegui quan entres per la porta de la empresa i que l’acció col·lectiva sigui garantia de drets.

El contracte indefinit a jornada completa amb funcions professionals ben definides i sense riscos laborals sempre serà l’objectiu permanent al món del treball.