La directora de l’àrea de recerca, Mònica Nadal, i el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín | Foto: Nació Digital

Article de Francesc Cusí  publicat a Nació Digital

Una enquesta realitzada per la Fundació Jaume Bofill recull les necessitats, expectatives i visions del professorat durant els anys amb menys pressuposat en l’educació catalana

La majoria de professors de les escoles catalanes valoren positivament el sistema educatiu català malgrat les retallades pressupostàries dels últims anys. Així ho indica el nou baròmetre de la Fundació Jaume Bofill que s’ha presentat aquest dijous, una enquesta realitzada a més de 3.000 professionals de l’àmbit educatiu. Segons els resultats, gairebé un 70% de la mostra considera que el sistema educatiu a Catalunya no ha empitjorat malgrat les retallades que s’han produït en els últims 3 anys.

 L’EduBaròmetre és la primera enquesta que pregunta a docents sobre les necessitats, expectatives i visions sobre l’educació dels seus alumnes, del seu centre i sobre com ha de ser l’educació del país. L’enquesta es va realitzar entre el maig i juliol del 2017 a docents d’escoles de diferents províncies, de diferents nivells educatius i de centres públics i concertats. Segons la fundació, els resultats són positius i reflecteixen un alt grau de confiança per part dels docents en l’actual sistema educatiu.

Falta de temps en l’acompanyament personalitzat dels alumnes 

Malgrat la visió positiva que manifesten els docents respecte el sistema, els àmbits que més preocupen al col·lectiu són l’atenció a alumnes amb diferents necessitats educatives. Segons el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, aquesta preocupació neix arran del poc temps que es pot dedicar individualment a cada alumne. “Som conscients de les retallades, i ens preocupen perquè estan afectant principalment a l’acompanyament personalitzat de l’alumnat”, ha assegurat Bofill.

Davant dels nous reptes, l’enquesta assenyala que prop del 64% del professorat voldria que els seus centres apostessin per la innovació. “Una part important dels docents estan expectants perquè els centres s’impliquin més en àmbits d’innovació”, ha apuntat la directora de l’àrea de recerca de la fundació, Mònica Nadal. Tot i això, Nadal ha revelat que només un 30% dels enquestats asseguren que la innovació ha de ser uns dels principals reptes per avançar en l’àmbit educatiu.

Els docents assenyalen que la falta de temps, de recursos humans i econòmics, són les principals conseqüències que han comportat les retallades en els pressupostos. Segons l’enquesta, el 53% dels docents consideren que el primer obstacle per implementar canvis en el sistema educatiu és la manca de temps, com a conseqüència de la reducció pressupostaria en els centres.

Optimisme davant del futur incert en l’educació catalana

L’EduBaròmetre també ha preguntat als docents sobre com creuen que serà el sistema educatiu a Catalunya d’aquí a tres anys. Malgrat les últimes polèmiques sobre el model d’immersió lingüística a Catalunya i la constant reducció del pressupost en l’àmbit d’educació, un 55% dels enquestats creuen que el sistema d’educació català millorarà. Només un 13% del professorat pensa que el sistema anirà a pitjor, i un 30% que continuarà amb els mateixos nivells d’ara.

La Fundació Jaume Bofill ha volgut crear aquesta enquesta per obrir i ampliar el debat educatiu català. “Aquesta recerca pretén donar veu a aquells que saben que passa realment dia a dia als centres, els professors”, ha assegurat Nadal. La fundació té l’objectiu que s’analitzin els resultats per generar un debat més ampli respecte l’escola catalana. Aquest baròmetre es realitzarà dues vegades a l’any. A més a més, també es preguntarà a les famílies dels alumnes per conèixer l’opinió sobre l’educació a les llars.