Escola Nacional Sindical (ENS) acaba de publicar l’informe “Violència antisindical, impunitat i protecció a sindicalistes a Colòmbia, 2012 – 2017.” El document recull les violències antisindicals dels darrers cinc anys, la impunitat i la manca de protecció de les persones sindicades.

Segons l’estudi en els darrers temps hi ha hagut una disminució constant, però lenta de la violència. Tot i això, comptabilitza prop de 2.220 violacions als drets a la vida, la llibertat i la integritat comeses contra sindicalistes a Colòmbia, dels quals 143 han estat homicidis.
Segons l’ENS, les mesures de protecció implementades per defensar la vida de les persones sindicades presenten mancances i no estan articulades amb una política pública de protecció per a elles ni per a les seves organitzacions. En aquest sentit assegura que els canvis implementats pel govern a les mesures per protegir els treballadors i treballadores no van repercutir en un canvi de fons del seu funcionament.
La impunitat és un altre dels problemes que segueix afligint al sindicalisme colombià. Segons l’informe el 2015, el 95% dels fets delictius contra els sindicalistes no tenia condemnes. Tot i que la xifra va disminuir en comparació amb el 2010 quan era del 98%, la situació segueix sent molt preocupant.

L’informe conclou que “per transformar la impunitat en justícia, veritat i reparació per a les víctimes, és necessària l’adopció de mesures que no només impliquin l’enfortiment de la capacitat de la Fiscalia General de la Nació, sinó l’atenció sobre noves metodologies d’investigació.”