Foto: estoc CSC

Benvolguda companya,
benvolgut company,

Aquests son els preus de les mútues per aquest any 2018 :

MÚTUA SANITAS: preu fix ____54,60 €

MÚTUA FIATC:

  • fins a 65 anys ___ 42,50 €
  • majors de 65 anys ___ 80,00 €

MÚTUA ADESLAS :

  • Fins a 49 anys ___ 56,76 €
  • De 50 a 64 anys ___ 69,27 €
  • Majors de 64 anys ___ 98,99 €