generic-doctor-620x413

Companys/es,

Un informem del nous preus de les assegurances de salut per al proper any 2017. Cal fer esment que ha augmentat la sinistralitat considerablement durant el decurs d’aquest 2016.

Hi ha hagut un increment per sobre de la resta en l’Agrupació Mútua, ja que vam establir dos anys per formar un col·lectiu amb un nombre mínim de mutualistes i, com que no s’ha arribat a aquest nombre, ens incrementen preus.

ADESLAS COMPLETA AMB PLUS DENTAL
Tarifes 2016                                Tarifes 2017

de 0 a 49 anys                                 44,84€                                           46,04€

de 50 a 64 anys                               48,95€                                          56,52€

des de 65 anys endavant              69,96€                                           82,36€

 

SANITAS EMPRESAS DENTAL 21

Tarifa Plana                               41,21€                                                  47,49€

AGRUPACIÓ MÚTUA

Tarifa Plana                             41,20€                                                   51,10€

Per tramitar altes o baixes, si s’escau, per al proper any, ens ho haureu de comunicar abans del dia 12 de desembre per tal de fer les gestions oportunes davant de les diverses companyies.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol consulta als telèfons de la Secció Sindical del CSC 30215, 30216 i 39805 o per mail a mutua.csc@outlook.com.

CSC
El sindicat català