2209

Tal com us vàrem dir en l’últim comunicat,  us informem dels temes que es va tractar a la reunió amb l’entitat del dijous 22 de setembre.

1.- MIFID II

El Banc Central Europeu obliga a les Entitats que comercialitzin productes d’Inversió a demostrar que el personal que faci aquestes vendes tingui el coneixement i  les competències necessàries per complir amb la normativa europea sobre el MIFID.

Per això durant l’any 2017 el personal que assessori  i/o vengui productes d’inversió estarà obligat a fer formació i, posteriorment, a ser examinat i avaluat per una empresa externa especialitzada.

Això es farà en diferents nivells i cada un d’aquests requerirà d’un nombre determinat d’hores de formació.

Tots els sindicats demanem més informació al respecte i exigim que les hores de formació fora de l’horari laboral siguin compensades.

La nostra preocupació es saber què passarà amb qui no aprovi els exàmens… L’empresa ha manifestat que aquests empleats no podran fer la seva feina i no sabem on els col·locaran.

Des de la CSC vetllarem per defensar els drets de tots els companys i seguirem amatents al que vagi succeint.

 

2.- MODIFICACIÓ ESTRUCTURA I MODELS D’OFICINES.

En aquest punt el Banc no va més enllà i es remet a les informacions que ja coneixíem mitjançant els caps de zona . Desapareixen les 108 zones i les Regionals passen de 13 a 56. A cadascuna d’aquestes regionals se’ls ha assignat entre 25 i 30 directors d’oficina HUBS.

S’informa de la fusió d’oficines a partir de novembre, tal com ja estava previst.

La preocupació de la CSC es com queda l’excedent de personal i si el podran reubicar.

En aquest sentit, la Direcció diu que no hi haurà excedent, ja que aquest quedarà recol·locat  a GESTIO ACTIVA, departament que el Banc vol potenciar. Majoritàriament, afecta a comandaments intermedis i alts. A les persones amb més edat se’ls oferirà desvincular-se del Banc a través de “prejubilacions”, però de manera puntual, tal com s’està fent fins ara.

A les preguntes sobre els rumors de possibles ERO, l’empresa diu que no hi ha res de res.

Us continuarem informant puntualment.

CSC, AVANCEM AMB TU!

CSC EL SINDICAT CATALA!