Davant de situacions de calat com aquesta apostem per la transparència informativa defugint tacticismes per "guanyar" afiliats a qualsevol preu.

Davant de situacions de calat com aquesta apostem per la transparència informativa defugint tacticismes per “guanyar” afiliats a qualsevol preu.

A la reunió d’avui, s’han anat debatent molts dels aspectes que ja s’havien encetat en la reunió anterior i que s’han acabat de concretar. No pas tots, evidentment, però es podria dir que la major part sí i que l’acord sembla pròxim a tancar-se.

Quant a l’ànima de la qüestió de l’article 44 de l’E.T., el Banc no ens ha aclarit ni la data ni els motius de la transmissió. Malauradament, sembla ser que aquí quedarà. L’empresa no té la intenció de comunicar-nos cap dels dos. La preocupació principal segueix sent  la forma, la manera com vestim la núvia, la qual cosa fa que ens deixem el fons, els veritables motius que han provocat l’aplicació d’aquesta figura de l’E.T.

Dit això, i per no repetir el que ja s’havia comentat en comunicats anteriors, els 481 actuals empleats afectats pel trasllat i els empleats que puguin ser traslladats en el futur mantindran, en principi, totes les condicions tant salarials com socials que tenen actualment a BS, ja que seguiran tenint el conveni actual (de Banca). La negociació s’ha centrat a ampliar les garanties i les formes d’un possible retorn a BS.

Hem afegit el segon supòsit d’un nou art. 44 de l’E.T. dins de BSOS, una vegada s’hi hagin incorporat els 481 afectats de BS. Evidentment, es tractaria d’una nova secessió d’una part de treballadors del futur BSOS, per la qual cosa aquests treballadors també tindran dret al retorn.

En cas de retorn, els 481 afectats hauran de fer-ho en la seva plaça d’origen i, si no pot ser, en un altre destí, però mantenint la distància de mobilitat des del punt d’origen que marqui el conveni de banca, actualment 25 quilòmetres.

S’hi inclou una disposició per la que BS actuarà com a  fiador solidari amb BSOS pel que fa al pagament, fins a la jubilació definitiva, de les prestacions de les persones que es puguin acollir a les pre-jubilacions.

Quant als actuals 64 treballadors de l’empresa BSOS, el banc els oferirà poder acollir-se a les condicions salarials del conveni de banca i beneficis socials del BS. Hauran de passar, però, 2 anys des de la data de transmissió fins a obtenir la total aplicació del conveni de banca en matèria salarial. L’equiparació gradual es farà de la manera següent:

  1. a) Reconeixement immediat, des de la data de transmissió, de tots els beneficis socials que disposen els empleats BS.
  2. b) Passat un any de la data de transmissió, cobraran la meitat de la diferència salarial que suposaria el seu nivell en el conveni de banca, però encara mantindrien el conveni d’origen.
  3. c) Als dos anys de la data de transmissió (2018) seran equiparats, a nivell de sou, al conveni de banca i aquest serà el conveni que se’ls aplicarà en el futur.

Malgrat aquests avenços, hi ha dues demandes que han fet tots els sindicats i a les quals l’empresa ha dit, taxativament, que no: una és que BSOS, com a part implicada, comparegui i signi l’acord que s’està redactant i, l’altra, que el banc reconegui en un document  “ad personam” les condicions actuals que té cada empleat a BS pel que fa al seu nivell salarial, antiguitat, centre de treball actual i jornada. Òbviament, ens agradaria que s’hi incloguessin aquests condicionants per tenir la major part de les possibles eventualitats cobertes, però, de moment, estem a l’espera de rebre el document final o quasi de l’acord que l’empresa ens ha de fer arribar.

Propera reunió dia 22 a les 12hs.

Seguirem informant.

CSC

El sindicat català