Davant de situacions de calat com aquesta apostem per la transparència informativa defugint tacticismes per "guanyar" afiliats a qualsevol preu.

Davant de situacions de calat com aquesta apostem per la transparència informativa defugint tacticismes per “guanyar” afiliats a qualsevol preu.

Hem tingut la segona reunió després que el banc ens fes arribar divendres, a darrera hora, un acord de mínims on queden recollides les condicions contractuals dels treballadors de BSOS, tant les dels 60 actuals com les dels 481 futurs empleats derivats de l’aplicació de l’article 44 de l’ET.

En el document base segueixen existint inconcrecions pel que fa als preceptes del propi article 44: no ens faciliten ni la data prevista del traspàs, ni aclareixen els motius d’aquesta transmissió d’empresa. Ho hem demanat i només hem obtingut evasives com a resposta.

Els sindicats només han tingut una sola ronda d’intervenció per aportar millores i garanties al text base que ha facilitat el banc. Sortosament, en aquests punts sí que hi ha hagut avenços importants.

Manteniment de condicions: Es garanteixen, de manera individual, als 481 treballadors traslladats, el reconeixement dels drets laborals i socials pel que fa a salari i antiguitat, tant a nivell retributiu com indemnitzatori, inclosos compromisos PPEBS. Aquestes garanties estaran subjectes al conveni de banca i als pactes signats amb Banc de Sabadell que puguin haver-hi, tant actuals com futurs.

Garanties de retorn a  BS: No s’accepta el retorn de forma individual, però sí la reserva del lloc de treball a BS, en les places d’origen en els casos en què:

  1. A)     Es produeixi una rescissió de contracte de forma unilateral per part de l’empresa, exclosos acomiadaments disciplinaris.
  2. B)      S’extingeixi  la societat BSOS o o s’incoïn Eros que comportin pèrdua de llocs de treball. Així com Ertos i trasllats de centres de treball per tancament
  3. C)      El Banc de Sabadell perdi el control de la societat per transmissió de més del 50% del capital social de BSOS.
  4. D)     L’aplicació de l’article 41 de l’ET de modificacions de les condicions laborals que no respecti el conveni de banca i els beneficis socials de BS.

Trasllats A BS: Es podran sol·licitar de manera individual i s’atendran d’acord amb la política del BS.

Pre-jubilacions: El Banc no les vol incloure dins del pacte, però ha manifestat que actualment hi ha unes 80 persones que s’hi podrien acollir de manera voluntària, amb les mateixes condicions que a BS.

Quant als actuals empleats de BSOS, se’ls oferirà, de forma individual, que es puguin acollir a les condicions econòmiques (no pas de jornada) del Conveni de Banca i obtenir els beneficis socials que tenen els empleats BS, però l’empresa ha introduït, de manera sorprenent, que això es pugui fer de forma gradual durant els 3 anys següents a la data de la transmissió. En aquest darrer punt és on, precisament, veiem que això no reflecteix la bona predisposició inicial de la direcció del BS: des del primer dia va manifestar que a BSOS solament hi hauria un conveni i que aquest seria el de banca.

El banc ens ha facilitat la part del pacte entre BS i BSOS que afecta, exclusivament, a la subrogació de les prestacions salarials per part de BSOS dels empleats que seran traspassats. Referent al contracte de prestació de serveis entre aquestes societats, en principi, és indefinit, però que s’hi estableix una durada mínima de 20 anys.

En definitiva, volem deixar palès que encara que es pugui arribar a un acord entre el Banc de Sabadell i els sindicats representats, per la nostra part no equival a una acceptació expressa ni tàcita de la successió empresarial sinó, solament, a un increment de les garanties del personal afectat en cas de que fos procedent la subrogació de plantilla.

Propera reunió per al dia 14 de març a les 13.00 hores.

Seguirem informant

CSC

El Sindicat Català