Imatge: CSC

Imatge: CSC

Manifest de la Intersindical-CSC amb motiu del 8 de març de 2016
Dia internacional de la Dona treballadora

Independència econòmica per la igualtat

Les dones patim una sub-remunuració de caràcter estructural a l’àmbit laboral, amb dobles escales salarials que s’agreuja en sectors que, per la seva “feminització”, han esdevingut endèmicament precaris: hostaleria, neteja, telemàrqueting, assistència a les persones… A més patim les dobles jornades laborals que, per qüestió de gènere, encara es consideren inherents a nosaltres: cura de la família, la llar, etc… Hi ha moltíssim a avançar i normalitzar.

L’aportació de la feina de les dones al PIB dels Països Catalans no és quantificable amb els indicadors habituals ja que la tasca social no remunerada és sistemàticament ignorada en confeccionar les estadístiques.

La dependència econòmica de moltes dones coarta la seva llibertat individual, les aboca a la precarietat i les fa susceptibles de patir violència masclista en totes les seves expressions: no disposar de mitjans materials que assegurin una existència digna ens fa vulnerables, exposades a l’arbitrarietat i mancades de la capacitat d’iniciar projectes vitals que assegurin la nostra seguretat física, material i emocional.

Davant d’això, des de la Intersindical-CSC reclamem:

Pica damunt la imatge per ampliar el cartell

Pica damunt la imatge per ampliar el cartell

1.- L’aplicació estricta de la legislació en matèria d’igualtat de gènere. Així mateix, considerem com una eina a usar la millora de les nostres condicions laborals des de la millora dels convenis col·lectius mitjançant acords d’empresa o convenis propis.

2.- El desenvolupament i aplicació d’un Pla de suport a la independència econòmica de les dones en situació de risc social o personal.

3.- La dignificació de les feines “feminitzades” mitjançant una profunda revisió de les condicions laborals dels diversos sectors, tot fent ús de la negociació col·lectiva i la mobilització social.

4.- Assegurar la independència econòmica del conjunt de la ciutadania mitjançant el desenvolupament d’una Renda Social Garantida.

5.- L’equiparació salarial de les dones d’empreses subcontractades fora del país amb les residents a casa nostra, fent especial incidència en sectors com ara el telemàrqueting.

Totes aquestes mesures -més moltes que no exposem per motius d’espai- s’han de desenvolupar amb urgència i amb tot el suport i implicacions de les nostres institucions. Perquè la futura República Catalana Independent ha de fonamentar-se en la independència individual de tota la ciutadania, unes condicions de vida dignes i la cobertura i protecció social de tots i cadascun dels ciutadans.

Les dones volem la independència. Independència econòmica per viure, no sobreviure. Independència nacional per construir una societat justa, solidària i igualitària.