El tribunal estima que l'entitat no va informar als seus clients de banca privada dels riscos d'un producte. Els haurà de retornar 1,2 milions d'euros | Foto: agències

El tribunal estima que l’entitat no va informar als seus clients de banca privada dels riscos d’un producte. Els haurà de retornar 1,2 milions d’euros | Foto: agències

El Tribunal Supremo ha dictat recentment una de les sentències de més calat en contra d’una entitat financera per venda de productes a clients de banca privada. L’Alt Tribunal va fixar el passat 3 de febrer que el Banco Santander retorni 1,27 milions a tres clients de l’entitat per la seva inversió en el producte estructurat Tridente, lligat a l’evolució d’accions financeres.

El Supremo considera que els clients de banca privada de Santander van donar el vistiplau a la contractació de Tridente sense coneixement real dels seus riscos. “Confirmem la nul·litat dels contractes acordada en la sentència de primera instància, però fundada en l’existència d’error vici”, diu el Supremo.

“La informació continguda en els contractes, quan es tracta d’un producte complex, no és suficient. No n’hi ha prou que en el contracte es faci esment que el titular assumeix el risc que la rendibilitat final del producte sigui negativa […] doncs es tracta d’un advertiment genèric”, apunta la sentència. “Cal il·lustrar els concrets riscos i advertir quants diners poden arribar a perdre’s de la inversió i en quins casos, amb alguns exemples o escenaris”, afegeix el Supremo.

Els demandants van invertir entre 2006 i 2007 en aquests productes financers, que estaven referenciats a accions bancàries com a BBVA, ING, ABN Amro i BNP Paribas. Amb el desplomi de la crisi financera que es va iniciar en l’estiu de 2007, aquests clients van arribar a perdre fins a un 85% de la seva inversió.

Els clients, assessorats pel bufet Jausas, van demandar llavors el Banco Santander, guanyant en Primera Instància i perdent en Segona.

Segons l’Alt Tribunal, el fet que els clients fossin de banca privada no els converteix en inversors professionals, ni tan sols pel fet que ja haguessin destinat els seus diners a productes similars.

Idea equivocada

“El desconeixement d’aquests concrets riscos associats al producte financer que contracta posa en evidència que la representació mental que el client es feia del que contractava era equivocada”, exposa el Supremo.

Atenent al que explica la sentència, aquesta podria obrir la porta al fet que altres clients reclamessin que van perdre diners amb el producte Tridente o un altre similar d’altres entitats. Així, fonts jurídiques consultades assenyalen que és un producte que va provocar moltes consultes d’inversors a bufets d’advocats i que el termini per demandar és de deu anys.

No obstant això, el Suprem fa una distinció:”Pogués donar-se el cas que un client concret ja conegués el contingut d’aquesta informació”, en referència als riscos dels productes estructurats. És a dir, dependria que es pogués acreditar que el demandant tingui experiència prèvia amb derivats.

Els estructurats són un producte popular entre els clients de banca privada, a nivell nacional i internacional. Ofereixen una combinació de seguretat amb potencials rendibilitats molt altes, excepte quan es compleixen una sèrie de condicions. Tal com va ocórrer amb el producte Tridente de Banco Santander en estar referenciat a accions financeres just abans de la crisi de les hipoteques escombraries nord-americanes.

Informació publicada al diari Expansión