Davant de situacions de calat com aquesta apostem per la transparència informativa defugint tacticismes per "guanyar" afiliats a qualsevol preu.

Davant de situacions de calat com aquesta apostem per la transparència informativa defugint tacticismes per “guanyar” afiliats a qualsevol preu.

Aquest dimecres 24 de febrer, els representants dels treballadors hem tingut la primera reunió amb l’empresa que es preveu en l’Art 44 de l’E.T. per establir un període de consultes/negociacions sobre la transmissió de 481 treballadors del BS a BSOS.

Atès que no teníem notícies del Banc des del 15 de gener passat, dia en què ens van comunicar la seva intenció, la reunió d’avui feia preveure que, tal com estableix l’apartat 6è de l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, l’empresa ens donaria força informació addicional quant al procés (motius, data prevista, condicions laborals dels treballadors afectats,…), però no ha estat així.

El banc s’ha limitat a manifestar verbalment el que ja sabíem:

  • Els afectats tindran les mateixes condicions que tenen a BS; mateixes, no per sobre han matisat.

  • Conveni de banca per a tots els empleats de BSOS, incloent els 60 empleats actuals d’aquesta empresa.

  • Prejubilacions amb les mateixes condicions que a BS. No s’hi podrà optar voluntàriament, sinó a mesura que es vagin amortitzant llocs de treball.

  • El banc mantindrà el 75% de la participació a la societat BSOS; en cas contrari, es podrà optar al retorn.

  • No hi haurà, en cap cas, opció de retorn al banc a petició dels afectats. Reiteren que “ningú marxa!!!”

L’empresa ens ha notificat la relació del personal afectat pel procés, que us resumim per localitats: Alacant 127 empleats, Barcelona 45, Madrid 103, Oviedo 28, Sabadell 136, San Sebastià 39 i València 4.

Hem reclamat a l’empresa que ens faciliti més informació de la que ens ha donat, i aquesta ha accedit a preparar un document en què, haurà de comunicar, segons el que contempla l’article 44 de l’E.T., unes condicions laborals mínimes per als treballadors afectats. Aquest document serà la base d’una futura negociació, on hauran de quedar blindades les màximes garanties per als companys traspassats.

L’empresa ha deixat clar que pensa tirar endavant l’aplicació de l’article 44 de l’ET, compti o no amb el suport de la part sindical.

El banc ens ha convocat per a una altra reunió el dilluns 7 de març proper.

Us seguirem informant.

CSC
El sindicat català