La Intersindical-CSC aposta per defensar els drets del conjunt de la classe treballadora.

La Intersindical-CSC aposta per defensar els drets del conjunt de la classe treballadora.

El pròxim dijous 5 de febrer a les 11.00h es presentarà la nova Sectorial d’Autònoms de la Intersindical-CSC. L’acte tindrà lloc a la seu del CIEMEN (Rocafort, 242 bis, 2n. 08029 Barcelona).

L’actual període de crisi ha fet créixer el nombre de treballadors autònoms per múltiples motius, en alguns casos per trobar una alternativa per poder continuar desenvolupant la seva tasca professional, en d’altres degut a que algunes empreses han desenvolupat la figura del “fals autònom” per a cobrir llocs de treball que precisen per al seu funcionament, però sense haver de córrer amb les despeses salarials i de protecció social que comporta un treballador lligat contractualment amb l’empresa.

A conseqüència d’aquest canvi d’estatus hi ha hagut una pèrdua de drets laborals, que obliga a aquest col·lectiu a treballar amb més precarietat que un assalariat, així com a fer front a un seguit de càrregues econòmiques que dificulten encara més la seva situació personal.

Davant d’aquest escenari de manca de protecció laboral i social dels treballadors autònoms, des de la Intersindical-CSC es considera necessari i de capital importància oferir un espai d’assistència solidària a aquest sector de les classes treballadores.

És per això que es crea la sectorial d’autònoms de la Intersindical-CSC amb una doble motivació: per una part oferir a aquest grup de treballadors un espai on puguin trobar tot el suport de gestió i assessorament legal per poder desenvolupar per una part la seva activitat, facilitant les tasques administratives i fiscals, entre d’altres, incloses una quota d’afiliació molt econòmica. I, per l’altra, bastir un espai de confluència des del que sigui possible treballar de forma coordinada per defensar els seus drets.

Com a organització compromesa també amb la defensa de la llibertat del país, hem arribat a un acord amb Ara o Mai, una altra entitat que treballa en la mateixa direcció, i que ens ajudarà en la difusió i la logística.

Confiem comptar amb la vostra assistència.

Dia: dijous 5 de febrer de 2016
Hora: 11.00 hores
Lloc: S
eu del CIEMEN ( Rocafort, 242 bis, 2n. 08029 Barcelona)