Foto: estoc CSC

Foto: estoc CSC

Companys/es,

La companyia Adeslas ens ha ofert una prima més ajustada, lligada a l’edat del mutualista. Creiem que aquesta oferta és globalment més favorable que l’anterior, ja que beneficia a la major part del col·lectiu:

  • Mutualistes fins a 49 anys: no rebran cap increment en la quota. El 2016 continuaran pagant el que pagaven fins ara 44,85€.
  • Mutualistes de 50 a 64 anys: s’incrementa la prima en 4,10€, resultant una quota de 48,95€.
  • Mutualistes més grans de 65 anys: s’incrementa en 25,11€, resultant una prima de 69,96€.

Mantenim la sol·licitud a les persones que ja han respost demanant el traspàs de companyia a Sanitas. A la resta de mutualistes que es quedin a Adeslas se’ls aplicarà l’increment, si s’escau, segons l’oferta que acabem de notificar en aquest comunicat.

Us anirem informant de qualsevol variació sobre aquest tema.

Salut