Foto: estoc CSC

Foto: estoc CSC

Companys/es,

Us volem informar que el preu que ha fixat la mútua Adeslas per a l’any 2016 serà de 51,81€ . Aquest increment considerable és a causa de l’alta sinistralitat d’aquests darrers 2 anys.

D’altra banda els preus per al 2016 de l’Agrupació Mútua s’han incrementat en un 3% resultant una quota mensual de 41,20€. Us recordem que per donar-se d’alta a aquesta mútua cal complimentar un qüestionari de salut.

Tanmateix us volem comunicar que la mútua Sanitas ens ha fet arribar una oferta, sempre que s’hi apuntin un mínim de 100 persones:

– Durant la creació del col·lectiu s’acceptaran totes les persones fins a l’edat de 75 anys i no es tindran en compte ni períodes de mancança,  ni cap tipus de preexistències, ni lleus ni greus. Sense copagaments.

– El preu per assegurat per a l’any 2016 serà de 41,21€.

Per a qualsevol consulta que ens vulgueu fer, a banda dels nostres telèfons 30215, 30216 i 39805, podeu adreçar-nos un email a mutua.csc@outlook.com.