Des de la Intersindical-CSC apostem fermament per una sanitat pública, universal i de qualitat

Des de la Intersindical-CSC apostem fermament per una sanitat pública, universal i de qualitat

 

Davant la firma i publicació al DOGC de l’edicte del 6 de maig pel qual es fa pública la constitució del Consorci Hospital Clínic de Barcelona (CHCB) i se n’aproven els Estatuts, la Intersindical-Confederació Sindical Catalana (Intersindical-CSC) es posiciona en contra de la creació de l’anomenat Consorci pels motius següents:

 

  • La forma jurídica de Consorci deixa oberta la porta d’entrada a la participació d’entitats privades al seu Consell de Govern, si aquestes contribueixen a assolir els objectius del consorci (article 1.2). A més, s’estableix (article 3.2) que totes aquestes activitats es poden prestar a través de qualsevol de les formes admeses en dret, també a través de convenis amb entitats privades o servint-se d’aquelles de les quals l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona ja n’és titular o en té participació: Barnaclínic, Fundació CRESIB, Fundació privada ISGLOBAL, etc. S’entén així, que es permet la privatització encoberta i l’externalització no només dels serveis no-mèdics (bugaderia, neteja, càtering…) de l’hospital sinó fins i tot de les pràctiques assistencials i sanitàries.

 

  • El Consorci prestarà assistència sanitària en règim de cobertura majoritàriament pública (article 3.3), permetent així el desenvolupament de fins a un 49% d’activitat privada en centres i infraestructures públiques.

 

  • Les entitats consorciades, que poden ser privades, tenen representació al Consell de Govern, el màxim òrgan de poder. Aquest Consell de Govern és, al mateix temps qui aprova l’entrada de noves entitats, així com la modificació dels Estatuts reguladors del CHCB, sense necessitat que el Parlament de Catalunya aprovi cap d’aquests canvis (article 17.2).

 

  • Els sistemes pels quals es trien i es regeixen els òrgans de govern són poc democràtics i representatius, i només vetllen per l’interès d’uns pocs. Al Consell de Govern, on hi pot haver representació d’entitats privades, s’aproven pressupostos, convenis i contractes de prestació de serveis, es decideixen les condicions laborals dels treballadors i la compatibilitat de càrrecs, s’assignen les atribucions dels directius del CHCB, etc.

A més, en aquests òrgans hi manca la representació del personal de l’Hospital, així com d’entitats d’usuàries i usuaris. Entenem que la ciutadania, ha de coparticipar de les principals decisions en la gestió sanitària a fi de vetllar per la universalitat del dret a la salut, la transparència i el control democràtic.

 

  • L’Hospital Clínic actua regit pels principis de rendibilitat, economia i productivitat i amb aplicació de tècniques de gestió empresarials (article 4.2), i no per garantir el dret a la salut i a l’accés universal, igualitari i gratuït a l’assistència sanitària, ni la transparència i participació comunitària. El fet de prioritzar els principis mercantils i modular la qualitat assistencial en funció de criteris d’economia i rendibilitat ens allunya del model de sanitat universal, sense discriminació per classe, raça o sexe que volem pel nostre país.
  • Actualment hi ha 200 llits tancats a l’Hospital Clínic, mentre que anualment es deriven 16.000 pacients a centres privats, la meitat dels quals a clíniques del grup IDC Salut, com l’Hospital Universitari Sagrat Cor o la Clínica del Pilar. Aquesta situació, que s’allarga des dels governs del Tripartit, s’ha vist agreujada els últims anys, i entenem que la creació del Consorci pretén legitimar i sostenir l’activitat privada finançada per les arques públiques.

 

  • L’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona és, ara mateix, un hospital de referència tant en l’àmbit assistencial com docent i d’investigació. Entenem, per tant, que la constitució del Consorci de l’Hospital Clínic sota els termes que s’està plantejant té per objectiu servir de model en les polítiques de gestió sanitària que es pretenen desenvolupar a la resta del territori, i que conduiran a un desmembrament del sistema nacional de salut pública de Catalunya.

 

És per això que, a més de posicionar-nos en contra de la constitució del CHCB, exigim:

  • Al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya: que aturi la privatització encoberta de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona mitjançant la creació del CHCB; i que garanteixi que no es violarà el principi d’accés universal, gratuït i en condicions d’igualtat a la sanitat, recollit als articles 25 i 51 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
  • Als partits polítics: que es pronunciïn al Parlament en contra de la constitució del CHCB i dels estatuts que el regulen.
  • A la Universitat de Barcelona, com a futura entitat consorciada: que no firmi el conveni regulador de la constitució del CHCB; i que es posicioni rotundament en contra d’uns estatuts que són una privatització encoberta en tota regla de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

 

 

Barcelona, 20 de maig de 2015.