Foto: estoc CSC

Foto: estoc CSC

El Banc planteja deixar de formalitzar préstecs en les noves condicions pactades el 2013, i des d’ara aplicar el que hi havia establert fins aleshores: Euribor -0,50 punts sense clàusula sòl per PH primer habitatge.
Per als antics ja formalitzats, tant els nostres com els provinents d’altres entitats, tenir la possibilitat de passar-los a un tipus fix amb el següent escalat:

Fins a 20 anys 1,15%
Fins a 25 anys 1,20%
Fins a 30 anys 1,25%
Aquesta oferta de preus es mantindria fins al 30.06.2015.

D’altra banda, el banc exigeix l’obligatorietat de contractar una assegurança de vida a tots els empleats per garantir la part que sobrepassi d’1,3 vegades el nostre sou anual. Aquest import s’ha incrementat pel fet que es deixen de cobrir les 2 anualitats per accident i les 3 per accident de circulació, agrupant-ho tot a mort i amb la cobertura d’1,3 anualitats.

El banc s’ha mostrat en contra d’eliminar la clàusula sòl dels préstecs a un tipus d’interès variable, tal com demanava tota la representació sindical. Nosaltres, la CSC, proposem per aquests casos que s’iguali aquesta clàusula sòl en  la totalitat dels préstecs, independentment del seu origen i condicionat, a un tipus màxim de l’1% que és el que ja s’havia acordat en l’anterior pacte del 2013. El volum total d’aquests préstecs a BS és de 564. La resta que s’haurien de modificar són 2041 formalitzats per la CAM i 2006 per BMN, els quals tenen una clàusula sòl segons detall:
CAM =  1226 a l’1,75, 825 a l’1,50 i 14 amb un sòl variable entre 1 i 2,5
BMN = 1101 a l’1,5, 903 al 3 i 24  amb un sòl variable entre el 0,01 i el 4,25

El banc ha manifestat que “se sent còmode amb aquesta situació” i proposen que a canvi d’eliminar completament la clàusula sòl, s’hauria d’apujar el diferencial sobre l’Euribor fins a l’1,5.

Evidentment, nosaltres no entrarem en la política de renegociar condicions que ja han estat prèviament pactades per les altres entitats, i ens reafirmem en la nostra proposta inicial d’igualar tots els préstecs a una clàusula sòl de l’1% com a màxim (inclosos la hipoteca personal i els préstecs d’amortitzacions constants).

La propera reunió tindrà lloc el dia 26 de Maig.

Seguirem informant.

CSC – Avancem amb tu