El pròxim 25 de març, vota independència sindical, vota independència nacional. Vota Intersindical-CSC, el sindicat català, la teva força!

El pròxim 25 de març, vota independència sindical, vota independència nacional.
Vota Intersindical-CSC, el sindicat català, la teva força!

Manifest electoral
Institut Català de la Salut, Àmbit d’atenció primària de Barcelona – Eleccions sindicals 2015

Condicions laborals i servei sanitari de qualitat: dos objectius irrenunciables

Els propers quatre anys requereixen solidesa de plantejaments, dedicació, seriositat capacitat de negociació, objectivitat i ser solidaris amb tots els col·lectius i respectuosos amb tots els temes.

Malgrat estar cada cop més en una situació de dificultat i d’incertesa cal continuar endavant, aglutinar preocupacions, interessos, esforços. I més en el context socioeconòmic en què ens trobem immersos. Estem convençuts que junts i actius podem millorar les coses.

Contra les retallades, vinguin d’on vinguin, ja s’ha tocat os i s’està posant en greu situació la sanitat pública. Prou retallades millor gestió.

Volem un Estat propi, net i lliure de corrupció, amb uns serveis públics de qualitat, que siguin garantia de cohesió i de progrés social.

Entenem el sindicalisme com una eina de defensa dels drets de tots els treballadors/es. Som especialment sensibles amb aquells companys i companyes que es troben en una situació d’incertesa laboral i aquells grups professionals que tenen menys capacitat de defensa i de ser escoltats.

Per a assolir les nostres fites, considerem essencial:

  • Treballar pel dret a la protecció i promoció integral de la salut dels ciutadans i ciutadanes catalans.
  • Defensar el caràcter essencialment públic de l’atenció de la salut i, per tant, la consolidació i la protecció d’un sistema sanitari públic, universal i de qualitat.
  • Promoure la integració i la solidaritat entre els legítims interessos dels diferents col·lectius sanitaris i no sanitaris del sistema sanitari públic en el context d’una concepció sindical global i sensible als objectius comuns.
  • Reclamar un finançament just de la sanitat catalana.

El pròxim 25 de març, vota independència sindical, vota independència nacional.
Vota Intersindical-CSC, el sindicat català, la teva força!