El compromís amb el país i amb la classe treballadora defineix l'acció sindical de la CSC

El compromís amb el país i amb la classe treballadora defineix l’acció sindical de la CSC

Important augment del suport que fa doblar la representació

A les eleccions sindicals celebrades el passat dijous, 26 de febrer, la Intersindical-CSC augmentà el seu nombre de vots en un 82% a Serveis Centrals de la Generalitat de Catalunya, passant així de 2 a 4 representants electes.

La Intersindical-CSC va ser la força més votada a les meses electorals d’Interior, Joventut i Immigració.

Independència sindical per la independència nacional

Com ja succeí a les eleccions sindicals del Grup Banc Sabadell, la Federació d’Administracions Públiques de la CSC optà per un missatge nítidament independentista a la propaganda de campanya i compromisos electorals. Així mateix, s’emfatitzà la lluita contra les retallades promogudes pels governs estatal i autonòmic.