El pròxim dijous, 26 de febrer, el personal funcionari de la Generalitat està cridat a escollir les i els nostres representants en les Juntes de Personal dels Serveis Centrals i dels diversos Serveis Territorials.

El pròxim dijous, 26 de febrer, el personal funcionari de la Generalitat està cridat a escollir les i els nostres representants en les Juntes de Personal dels Serveis Centrals i dels diversos Serveis Territorials.

Ara és l’hora!

El pròxim dijous, 26 de febrer, el personal funcionari de la Generalitat està cridat a escollir les i els nostres representants en les Juntes de Personal dels Serveis Centrals i dels diversos Serveis Territorials.

Ens trobem davant d’una disjuntiva: podem optar per donar força a la representació que ja tenim o a la que reivindica d’una forma clara i directa que ens cal canviar, tant a nivell social com a nivell de reivindicació nacional. Cal que ens preguntem si volem continuar donant suport a aquelles forces integrades en el sistema i que darrerament surten prou en els mitjans informatius per temes que no els són massa favorables (ERO d’Andalusia, targetes opaques, “diversions” de fons de diferents tipus…, no ho diem nosaltres, ho hem llegit a la premsa) o per una força independent, no vinculada a cap partit polític, que viu tan sols de les quotes d’afiliació i que no té alliberats a temps complet en el nostre àmbit, no perquè no pugui acumular hores, sinó perquè creu –perquè creiem– que per conèixer els problemes i les preocupacions de les companyes i companys toca trepitjar els llocs de treball i viure en pròpia pell els problemes que com a treballadors/es públics/ques se’ns presenten.

S’ha aconseguit el compromís de l’Administració de retornar els 44 dies indegudament retallats corresponents a la paga extra de l’any 2012, que aquest any 2015 tornarem a tenir 14 pagues i, sobretot, la restitució del 100% de jornada i sou del personal interí. Però ho hem aconseguit entre totes i tots, els que han anat a les meses de negociació, els sindicats que hem format part del que va ser la Plataforma Sindical Unitària i les companyes i companys que ens han fet costat en les múltiples accions reivindicatives i també amb la nostra actitud diària en els nostres llocs de feina. Ho hem aconseguit entre totes i tots.

Contra les retallades, de la Generalitat i també d’aquelles sobre les quals sovint algú passa de puntetes, les de Madrid, les que espolien el nostre país; també a favor, a favor que Catalunya sigui un Estat, net i lliure de corrupció, amb uns serveis públics de qualitat, que siguin garantia de cohesió i de progrés social. Sabem com hem anat fins ara, sabem com hem anat amb el que tenim. Canviem el xip? Bé que hem vist com ens va des de fa anys. Apostem pel sindicat nacional en aquests moments transcendentals per al nostre país? Hi ha qui diu que “ara o mai”. Davant d’aquestes eleccions sindicals, nosaltres creiem fermament que ara és l’hora!