Les nostres propostes són producte de les vostres aportacions.

Les nostres propostes són producte de les vostres aportacions.

Durant aquests darrers quatre anys, la CSC ha intervingut en totes les negociacions que hi ha hagut amb l’empresa on s’han pres decisions importants que ens han afectat a tots.

Volem continuar prenent part de forma activa en tots aquests processos a fi d’afavorir tant les vostres expectatives de futur com per mantenir la constant integració de tots els empleats que formem part d’aquest gran col·lectiu.

Hem recollit les vostres inquietuds, les hem fet nostres i les hem integrat, també, com a objectius de la CSC.

ABSORCIONS: Anul·lar, d’una vegada per totes, l’article 5è. del Conveni Col·lectiu de Banca, que permet a l’empresa les absorcions dels conceptes voluntaris de la nòmina, el famós B50.

PAGUES BENEFICIS: Cobrar una paga més per igualar-nos a la resta de la banca, incrementant les pagues de beneficis fins al topall màxim que marca el conveni de Banca. Ho farem demanant que computi com a dividend tot tipus de retribució als accionistes, inclòs pagaments en accions i ampliacions de capital.

HIPOTEQUES: Igualar la clàusula sòl de tots els préstecs hipotecaris que tinguin els empleats al màxim de l’1%, sense haver de sol·licitar-ho individualment.

BS FLEX: Fer extensiva a la totalitat de la plantilla la possibilitat de cobrar part del salari amb aquest producte. Així, tothom es podrà beneficiar dels avantatges fiscals que comporta, i no limitar-ho a qui tingui un voluntari elevat.

COMPTES EMPLEATS: Incorporar els avantatges del compte expansió al compte nòmina empleats. Revisar les comissions que es cobren per productes bancaris en aquests comptes.

MENU PASS: Tenir la possibilitat, d’una banda, de cobrar en la nòmina l’import de les dietes pels dies de jornada partida i, de l’altra, abonar també en nòmina el saldo no utilitzat de la targeta Menu Pass.

PLA DE PENSIONS: Donar la possibilitat als partícips del col·lectiu A que voluntàriament puguin accedir a la propietat del seu pla de pensions, amb la taxació del valor de mercat que tingui en aquell moment.

CÀRREGUES DE TREBALL: Participar de forma activa en una nova manera de mesurar el temps necessari per a la realització de les tasques. Adequar les carteres comercials per tal que puguin ser gestionades dins de la jornada laboral de conveni.

EXTERNALITZACIONS: Oposar-nos a qualsevol externalització que no garanteixi el retorn de tots els empleats, tal com va quedar palès quan no vam signar el pacte de Lindorff.

PREJUBILACIONS: Obtenir un acord global de prejubilacions que garanteixi el manteniment del poder adquisitiu dels empleats afectats, per tal d’evitar la negociació individualitzada que debilita, en aquest cas, l’empleat.

Ara és l’hora del sindicat català!
Vota CSC