Les paperetes de la CSC tindran el nom Intersindical-CSC i el logotip del sindicat.

Les paperetes de la CSC tindran les sigles Intersindical-CSC i el logotip del sindicat.

  • El vot és lliure, secret, personal i directe. Es dipositarà en urnes tancades.
  • Les característiques de les paperetes i els sobres s’ajustaran a un model oficial, sense poder fer cap esmena o ratllada, ja que si es fa, es considera vot nul.
  • Cada elector/a podrà donar el seu vot a una sola candidatura. Si per error hi ha més d’una papereta en el sobre i aquestes són del mateix sindicat el vot és vàlid. Si són de sindicats diferents el vot es considerarà nul.
  • Si detecteu en qualsevol moment que falten paperetes de la candidatura que voleu votar ho heu de comunicar immediatament al president o presidenta de la mesa i als nostres interventors o interventores electorals.
  • L’empresa està obligada per llei a facilitar la votació.
  • Si hi ha un moment de la votació que et sembla que et sents coaccionat per qualsevol persona perquè votis a determinada opció sindical, posa’t urgentment en contacte amb nosaltres. Pots fer-ho mitjançant el nostre correu electrònic, per telèfon amb els nostres delegats/des o amb un missatge privat al nostre compte de twitter.
  • Cal exercir el nostre dret a vot.
  • Has d’acreditar-te amb el document d’identitat. No t’oblidis de portar-lo aquell dia.
  • Per qualsevol dubte escriu a: csc_bs[@]gmx.com